Categories
Genel Laravel

Laravel’e Pusher ile Real-Time Bildirimler Nasıl Eklenir

Pusher bir web hizmetidir

… WebSockets aracılığıyla iki uygulama arasında gerçek zamanlı bildirim göndermemize yarıyor.

Çok basit bir API’ye sahip, ancak Laravel Broadcasting ve Laravel Echo ile onu daha da basit hale getireceğiz .

Bu yazımızda, mevcut bir projeye gerçek zamanlı bildirimler ekleyeceğiz.

Events ve Listeners Oluşturma

EventServiceProvider altına aşağıdaki kod bloğunu ekliyoruz.

/**
 * The event listener mappings for the application.
 *
 * @var array
 */
protected $listen = [
  'App\Events\TriggerStatusChanged' => [
    'App\Listeners\TriggerStatusChangedListener',
  ],
];

Events klasörü altında TriggerStatusChanged.php adında bir dosya oluşturuyoruz.

class TriggerStatusChanged implements ShouldBroadcast
{
  use Dispatchable, InteractsWithSockets, SerializesModels;

  public $order;

  /**
   * Create a new event instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct(Order $order)
  {

    $this->order = $order;

  }

  /**
   * Get the channels the event should broadcast on.
   *
   * @return \Illuminate\Broadcasting\Channel|array
   */
  public function broadcastOn()
  {
  

    return ['private-pizza-tracker.'.$this->order->id, 'pizza-tracker'];
  }

  /**
   * Get the data to broadcast.
   *
   * @return array
   */
  public function broadcastWith()
  {
    $extra = [
      'status_name' => $this->order->status->name,
      'status_percent' => $this->order->status->percent,

    ];

    return array_merge($this->order->toArray(), $extra);
  }
}

Extra olarak göndermek istediğimiz verileri broadcastWith fonksiyonu ile gönderiyoruz. Daha sonra pusher paketini kurmak için aşağıdaki komutu yazıyoruz.

composer require pusher/pusher-php-server

Paket kurulumu bittikten sonra Event’i tetikleteceğimiz yere gidiyoruz. Örn: Herhangi bir Controller.

 public function update(Request $request, Order $order)
  {

    $request->validate([
      'status_id' => 'required|numeric',
    ]);

    $order->status_id = $request->status_id;
    $order->save();

 
    event(new TriggerStatusChanged($order));

    return back()->with('message', 'Order Status updated successfully!');
  }

Pusher‘a kayıt olup env dosyasında yapılacak değişiklikler için bilgileri alıyoruz.

.env

BROADCAST_DRIVER=pusher

PUSHER_APP_KEY=
PUSHER_APP_SECRET=
PUSHER_APP_ID=

Olayı neye göre tetikleteceğimizi belirlemek için routes klasörü altındaki channels.php dosyasında değişiklik yapıyoruz.

Broadcast::channel('pizza-tracker.{id}', function ($user, $id) {
  return (int) $user->id === (int) Order::find($id)->user_id;
});

Anlık olarak bildirim göstermek için vue.js kullanacağız. Aşağıdaki paketleri yüklüyoruz.

npm install --save laravel-echo pusher-js vue-strap lodash

resources/assets/js/bootstrap.js içerisine aşağıdaki kod bloğunu ekliyor ve ayarları pusher‘dan aldığımız bilgiler ile değiştiriyoruz.

import Echo from 'laravel-echo'

window.Pusher = require('pusher-js');

window.Echo = new Echo({
  broadcaster: 'pusher',
  key: 'your-pusher-key',
  cluster: 'eu',
  encrypted: true
});

resources/assets/js/app.js içerisine aşağıdaki kod bloğunu ekliyoruz.

Vue.component('order-notifications', require('./components/OrderNotifications.vue').default);

const app = new Vue({
  el: '#app',
  mounted() {
   Echo.channel('pizza-tracker')
   .listen('TriggerStatusChanged', (e) => {
    console.log('omgggg realtime bro')
   });
  }
});

resources/components/OrderNotifications.vue içerisine aşağıdaki kod bloğunu ekleyerek göstereceğimiz bildirimi ayarlıyoruz. Bu bildirimi vue-strap kullanarak hazır çağırıyoruz.

<template>
 <modal v-model="showAlert" placement="top-right" duration="4000" type="success" width="400px" dismissable>
  <div slot="modal-header" class="modal-header">
   <h6 class="modal-title">
    <i class="material-icons dp48" style="position: relative; top:5px;">contact_phone</i> <b>Gelen Arama</b>
   </h6>
  </div>
  <div slot="modal-body" class="modal-body"><p>Arayan: {{ customer_name }}</p><p>Telefon: {{customer_phone}}</p></div>
  <div slot="modal-footer" class="modal-footer">
   <button type="button" class="modal-action modal-close waves-effect waves-red btn-flat red darken-4" @click="showAlert = false">Kapat</button>
   <a class="modal-action modal-close waves-effect waves-green btn-flat teal darken-1" v-bind:href="this.customer_id">Kişi Kartı</a>

  </div>
 </modal>
</template>

<script>
import {modal} from 'vue-strap'

export default {
 components: {
  modal
 },

 props: ['user_id'],

 data() {
  return {
   showAlert: false,
   customer_id: '',
   order_id: '',
   customer_name: '',
   customer_phone: ''
  }
 },

 mounted: function () {
  Echo.channel('pizza-tracker')
    .listen('OrderStatusChanged', (order) => {
     if (this.user_id == order.user_id) {
      this.showAlert = true,
        this.order_id = order.id,
        this.customer_id = order.last_customer_id,
        this.customer_name = order.last_customer_name,
        this.customer_phone = order.last_customer_phone
      
     }
    });

 }
}
</script>

Bütün işlemler bittikten sonra konsola npm run dev yazarak yaptığımız değişikliklerin public klasörü içerisindeki app.js dosyasına işlenmesini sağlıyoruz.

VE SONUÇ !!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir